Ceny towarów i usług…

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmując, że ceny w Polsce = 100.
#ekonomia #gospodarka