Eksport na mieszkańca…

Eksport na mieszkańca największych państw UE w latach 1961-2017.
#ekonomia #gospodarka #niemcy #francja #wlochy #anglia #hiszpania #historia