Eurostat właśnie podał…

Eurostat właśnie podał wstępnie wysokość deficytów w państwach UE za 2017 rok. 13 państw na 28 miało nadwyżki lub brak deficytu.

Średnia dla UE wyniosła -1%PKB. Polski deficyt(-1,7%) za poprzedni rok stanowił więc 170% średniej UE

Stosunek polskiego defiyctu do średniej UE kształtował się w ostatnich latach następująco:

2015 – 108%
2016 – 140%
2017 – 170%

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8824490/2-23042018-AP-EN.pdf/6e5b346e-e302-4132-920a-854b00ac196d

#polityka #ekonomia #dobrazmiana #polska