Geograficzny rozkład…

Geograficzny rozkład imigrantów.
Na podstawie załączonego obrazka:
1. zlokalizuj zagłębia sadownicze w Polsce
2. wskaż datę wybuchu kryzysu na Ukrainie
#gospodarka #ekonomia trochę #rolnictwo