#inflacja #bekazpodludzi…

#inflacja #bekazpodludzi #cukier #ekonomia #ceny #gospodarka