Mirki tak sobie czytam „…

Mirki tak sobie czytam ” ekonomia w jednej lekcji” i z każdym rozdziałem moje oczy się coraz bardziej otwierają. To powinno być podstawowym podręcznikiem w każdej szkole i każdy powinien ją przeczytać. Takie jest moje zdanie. #ksiazki #ekonomia