Można już zwijać flagi i…

Można już zwijać flagi i gasić światło. Dziękujemy za profesjonalne rządzenie.
#bekazpisu #polityka #koronawirus #ekonomia