Nominalny PKB na mieszkańca…

Nominalny PKB na mieszkańca wybranych krajów w porównaniu do Norwegii od 1960 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #norwegia #szwecja #dania #islandia #finlandia #rafalinski