Ogólnie to ja myślę, że…

Ogólnie to ja myślę, że trzeba zamknąć szpitale i dać podwyżki górnikom. #gornictwo #polska #ekonomia