@Pafeu_Rybson: Szanujesz =…

@Pafeu_Rybson: Szanujesz = Plusujsz
#ekonomia #przedsiebiorczosc #youtube #biznes #gospodarka