PKB per capita Norwegii…

PKB per capita Norwegii wyrażony w 6 walutach:

. 2011 r. …………………. 2016 r.
562 183 …. +5,6 % …. 593 476 … W koronach norweskich
297 338 ….. -6,3 % …. 278 675 … W złotych
. 72 091 … -11,4 % …… 63 845 … W euro
. 62 584 … -16,7 % …… 52 134 … W funtach szterlingach
. 89 077 … -21,8 % …… 69 620 … We frankach szwajcarskich
100 307 … -29,6 % …… 70 652 … W dolarach amerykańskich

Skumulowany realny wzrost PKB per capita Norwegii w latach 2012-2016 wyniósł 3,3%, mimo spadku w dolarach o -29,6%, a w euro o -11,4%.

Źródło: MFW

#ekonomia #gospodarka #norwegia