Prawdopodobnie w 2016 r….

Prawdopodobnie w 2016 r. statystyczny pracownik w Polsce zarobił realnie na rękę 77% tego, co statystyczny pracownik w Niemczech, ale na swoje 77% pracował mniej więcej o połowę dłużej. Godzinowe koszty pracy w euro w 2016 r.:
31,5 euro … Niemcy
. 6,3 euro … Polska (20% w stosunku do Niemiec)
W Niemczech powszechne jest zatrudnienie na pół etatu stąd różnica między Niemcami i Polską w ilości pieniędzy jakie faktycznie przypadły na 1 pracownika była już dużo mniejsza.
Roczne koszty pracy w euro przypadające na 1 pracownika:
40 662 euro … Niemcy
12 715 euro … Polska (31% w stosunku do Niemiec)
Eurostat, który podaje powyższe dane szacuje, że koszty życia w Niemczech w 2016 r. były o około 6% wyższe niż w UE, a w Polsce o 44% niższe niż w UE.
Roczne koszty pracy w standardzie siły nabywczej przypadające na 1 pracownika:
38 362 PPS … Niemcy
22 840 PPS … Polska (60% w stosunku do Niemiec)
O ile dobrze rozumiem dane Eurostatu o stawkach netto wynika z nich, że z całkowitych kosztów pracy w 2016 r. niemiecki pracownik otrzymał tylko 50,6% na rękę, a Polak 65,1% (dane za 2015 r).
Mój szacunek rocznej płaca netto w standardzie siły nabywczej przypadającej na 1 pracownika na podstawie powyższych danych o udziale stawek netto w kosztach pracy:
38 362 PPS x 0,506 = 19 411 PPS … Niemcy
22 840 PPS x 0,651 = 14 878 PPS … Polska (77% w stosunku do Niemiec)
#ekonomia #gospodarka