PRL 1981 Wódka na kartki….

PRL 1981 Wódka na kartki. Małpka i do pracy

#heheszki #historia #ekonomia #gospodarka