Roczne wydatki gospodarstw…

Roczne wydatki gospodarstw domowych na żywność w przeliczeniu na mieszkańca od 1995 r. (w euro).

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski