Średnia długość życia w…

Średnia długość życia w wybranych krajach w porównaniu do USA.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #medycyna #ciekawostki #zdrowie #rafalinski