Średnioroczny realny wzrost…

Średnioroczny realny wzrost PKB na mieszkańca PRL i wybranych krajów (w %)

#ekonomia #gospodarka #statystyka #prl #ciekawostkihistoryczne #antykapitalizm #kapitalizm #rafalinski