Top 20 krajów pod względem…

Top 20 krajów pod względem wartości produkowanych tekstyliów – od 1963 do 2017 roku (jest i Polska)

#infog #ciekawostki #modameska #gospodarka #ekonomia #gruparatowaniapoziomu