W 2018 r. Litwa przewyższyła…

W 2018 r. Litwa przewyższyła Hiszpanię pod względem realnej konsumpcji na mieszkańca (actual individual consumption). Eurostat rekomenduje wskaźnik konsumpcji (AIC per capita) jako lepszy od PKB per capita miernik poziomu życia. AIC per capita Polski w 2018 stanowił 77% średniej w UE, a PKB per capita 71% średniej w UE, a więc wbrew częstym opiniom standard życia w Polsce jest wyższy w stosunku do średniej w UE niż można by sądzić z porównań PKB per capita. Nie jest to jednak sytuacja nowa tj. Polska od 1995 była stale bliżej średniej w UE pod względem AIC per capita niż pod względem PKB per capita.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #litwa #hiszpania #rafalinski