W 2019 r. za płacę minimalną…

W 2019 r. za płacę minimalną netto można kupić 2 razy więcej żywności niż w 2000 r. i o ok. 10% więcej niż w 2015.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski