Wartość eksportu towarów na…

Wartość eksportu towarów na mieszkańca w wybranych krajach w porównaniu do Francji w latach 1961-2017.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #kapitalizm #antykapitalizm #prl #socjalizm #chiny #czechy #rafalinski