Wielkie cięcia KE dla Polski….

Wielkie cięcia KE dla Polski. Tracimy 20 miliardów euro

https://www.wykop.pl/link/4334535/wielkie-ciecia-ke-dla-polski-tracimy-20-miliardow-euro/

Będzie mniej pieniędzy na drogi, koleje czy oczyszczalnie ścieków. Samorządy będą sięgać do mniejszej puli, trudniej więc będzie zdobyć pieniądze. Środków dla Polski jest mniej m.in. ze względu na wyjście z UE Wielkiej Brytanii. Wpłyną też na to nowe wyzwania, takie jak obronność czy migracji, oraz nowe wskaźniki które zastosowano – Komisja Europejska uwzględnia teraz nie tylko PKB na głowę mieszkańca, ale stopę bezrobocia młodych (która w Polsce jest bardzo niska, ale np. w Grecji bardzo wysoka), przyjmowanie imigrantów czy uwarunkowania klimatyczne.

pokaż spoiler #polska #europa #polityka #neuropa #gospodarka #ekonomia