Wzrost PKB, kosztów pracy i…

Wzrost PKB, kosztów pracy i wynagrodzeń brutto ogółem w latach 1996-2016 w euro i w PPS (standard siły nabywczej). Dane w cenach bieżących tj. niedostosowane do wzrostu cen.
#ekonomia #gospodarka