Wzrost siły nabywczej płac i…

Wzrost siły nabywczej płac i inflacja w Polsce w latach 2000-2019.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #inflacja #rafalinski @LowcaG