Wzrostu PKB w Polsce i tzw….

Wzrostu PKB w Polsce i tzw. Europie Wschodniej oraz Zachodniej od 2004 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #europa #rafalinski