żeby mie nie…

żeby mie nie zginęło

#ekonomia #gospodarka #polska #praca #podatki #klinpodatkowy #